Vi har fellesskapsløyve – gods og har tillatelse til nasjonal og internasjonal transport med motorvogn i Norge og EU/EØS.