Sentral godkjenning er en frivillig ordning som dokumenterer faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring, og at foretaket har betalt skatter og avgifter.