Vi følger opplæringslovens krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.